Print

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

หน้าแรก

ระบบควบคุมภายใน

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน ITA Online

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21

มาตรการป้องกัน ฯ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ

เขตสุจริต

โครงการอาหารกลางวัน

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2561

สพป.รบ.๒สถิติผู้เข้าชม

Today2
Yesterday115
Week2
Month3814
All330833

Currently are 6 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions